Yi-Fang Brook Wu

Contact Info

Title: Associate Professor and Chair
Email: yi-fang.wu@njit.edu
Office: 5105 GITC
Phone: 973-596-5285
Dept: Information Systems
Webpage: http://web.njit.edu/~wu